we fuel your ambition

PIB geeft schone energie aan Zuid-Afrikaanse huishoudens

Dordrecht, 7 November 2019

Het nieuwe PIB-programma 'Solid Biomass Opportunities in South Africa', gaat zorgen voor schone energie in Zuid-Afrikaanse huishoudens, en biobrandstoffen in Nederland. Een bedrijvencluster zal met dit programma bijdragen aan een duurzaam gebruik van houtachtige biomassa uit reststromen in Zuid-Afrika.

 

Op 31 oktober 2019 ondertekenden het PIB-cluster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de PIB-overeenkomst. Naast kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, levert dit ook een winstgevende bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

PIB-cluster
Het PIB-cluster bestaat uit 5 bedrijven: FinCo Fuel, African Clean Energy, Yilkins, Control Union Certifications B.V. en Futerra Fuels. De coördinator is Partners for Innovation. Het cluster wil in Zuid-Afrika de marktkansen verkennen en het Nederlandse marktaandeel vergroten.

 

Betaalbare, veilige en schone energie
Het PIB-programma richt zich op de valorisatie van houtachtige biomassa uit reststromen uit Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om marktkansen voor het leveren van diensten, kennis en research, technologieën en producten. Ook kan Nederland hierdoor duurzame biomassaproducten afnemen, zoals pellets en biobrandstoffen.

 

Het doel is om businesscases te ontwikkelen voor pelletfabrieken in Zuid-Afrika. Deze pelletfabrieken alleen al zorgen voor meer dan 1.000 banen, meer mkb-bedrijven, 750 MW duurzame energie en 200.000 ton CO2-emissiereductie per jaar. Ook leveren zij betaalbare, veilige en schone energie om te koken aan zo’n 25.000 huishoudens met een laag inkomen.

 

PIB-activiteiten
Binnen het PIB-programma staan de volgende activiteiten op de planning: handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en beursdeelname.

 

PIB stimuleert ook de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kennisinstituten. Deze activiteiten krijgen steun van Holland Branding, waarbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Ambassade in Pretoria en het Consulaat in Cape Town.

Meer nieuws

Dordrecht, 19 februari 2020 

16% minder CO2, 33% minder fijnstof en 20% minder NOx is goed nieuws voor het milieu.

16% minder CO2, 33% minder fijnstof en 20% minder NOx is goed nieuws voor het milieu. Lees meer >

Dordrecht, 6 januari 2020 

FinCo Fuel Group and GoodFuels join forces to accelerate renewable fuels

FinCo Fuel Group and GoodFuels join forces to accelerate renewable fuels Lees meer >

Dordrecht, 23 Juli 2019

FinCo introduceert ChangeTL - een nieuwe en schone brandstof voor de binnenvaart

FinCo Fuel Nederland B.V. introduceert ChangeTL, een nieuwe brandstof voor de binnenvaart met de unieke combinatie van GTL, FAME en natuurlijke enzymen. Deze brandstof... Lees meer >

Dordrecht, 18 Juni 2019

Schone brandstof in ruil voor verzameld niet-recyclebaar plastic afval

IGES, FinCo en CIV Texel werken samen om niet-recyclebaar plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en dit te verwerken tot schone dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot. Lees meer >

Nieuws Archief >