Persbericht | Dordrecht, 7 november 2019

PIB geeft schone energie aan Zuid-Afrikaanse huishoudens

Het nieuwe PIB-programma 'Solid Biomass Opportunities in South Africa', gaat zorgen voor schone energie in Zuid-Afrikaanse huishoudens, en biobrandstoffen in Nederland. Een bedrijvencluster zal met dit programma bijdragen aan een duurzaam gebruik van houtachtige biomassa uit reststromen in Zuid-Afrika.

 

Op 31 oktober 2019 ondertekenden het PIB-cluster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de PIB-overeenkomst. Naast kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, levert dit ook een winstgevende bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

PIB-cluster
Het PIB-cluster bestaat uit 5 bedrijven: FinCo Fuel, African Clean Energy, Yilkins, Control Union Certifications B.V. en Futerra Fuels. De coördinator is Partners for Innovation. Het cluster wil in Zuid-Afrika de marktkansen verkennen en het Nederlandse marktaandeel vergroten.

 

Betaalbare, veilige en schone energie
Het PIB-programma richt zich op de valorisatie van houtachtige biomassa uit reststromen uit Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om marktkansen voor het leveren van diensten, kennis en research, technologieën en producten. Ook kan Nederland hierdoor duurzame biomassaproducten afnemen, zoals pellets en biobrandstoffen.

Het doel is om businesscases te ontwikkelen voor pelletfabrieken in Zuid-Afrika. Deze pelletfabrieken alleen al zorgen voor meer dan 1.000 banen, meer mkb-bedrijven, 750 MW duurzame energie en 200.000 ton CO2-emissiereductie per jaar. Ook leveren zij betaalbare, veilige en schone energie om te koken aan zo’n 25.000 huishoudens met een laag inkomen.


PIB-activiteiten
Binnen het PIB-programma staan de volgende activiteiten op de planning: handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en beursdeelname.

 

PIB stimuleert ook de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kennisinstituten. Deze activiteiten krijgen steun van Holland Branding, waarbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Ambassade in Pretoria en het Consulaat in Cape Town.

nl
Persbericht

FincoEnergies levert biomethanol aan de maritieme sector en begint in de Amsterdamse haven.

Rotterdam, 11 juli 2023

De maritieme sector is weer een stap dichterbij een schone, emissievrije scheepvaart. Een samenwerking tussen FincoEnergies en Port of Amsterdam heeft geresulteerd in een vergunning voor FincoEnergies om binnen het Amsterdamse havengebied biomethanol te leveren aan de maritieme sector.

Persbericht

Productieve pilot met 100% FAME voor de binnenvaart

Claudia Beumer, Global Accountmanager VT Group & Alex van der Made, Manager Supply FinCo Group
Rotterdam, 09 mei 2023

Het Nederlandse maritiem logistiek bedrijf VT Group (Verenigde Tankrederij BV) heeft de krachten gebundeld met FinCo Group, onafhankelijke leverancier van duurzame energieoplossingen, om samen een ambitieuze bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie in de binnenvaartsector.

Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.